หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิมเทศนักศึกษา 2566
ขอเชิญนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการ ...
2023-06-28 15:35:00
ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงข ...
2022-06-10 14:13:36
ประกาศย้อนหลัง