หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ
กิจกรรมสาขาวิชาฯ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564&nbs ...
2022-07-28 07:54:19
ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาส ...
2021-12-08 09:02:24
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีกา ...
2021-11-16 09:12:26
ข่าวย้อนหลัง