หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุนเพรชสุนันทา
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุนเพรชสุนันทา

admin ssh
2023-03-01 09:23:02

สาขาวิทยาศาตร์การกีฬาและสุขภาพ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ QUOTA รอบที่ 2 ความสามารถทางวิชาการและโครงการทุนเพชนสุนันทา ตั้งแต่ 6 มรกราคม - 30 มีนาคม 2566