หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Qouta)
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Qouta)

admin ssh
2021-11-09 14:01:13

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 

โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Qouta)

 ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/riwudz1m.pdf