หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฐมนิมเทศนักศึกษา 2566
ปฐมนิมเทศนักศึกษา 2566

admin ssh
2023-06-28 15:35:00

ขอเชิญนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1

เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น.