หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนด้านกีฬานานาชาติครั้งที่ 3
ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนด้านกีฬานานาชาติครั้งที่ 3

admin ssh
2024-03-18 11:49:37


ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนด้านกีฬานานาชาติครั้งที่ 3

วันที่ 3-7 มีนาคม 2567 นายชยกร วิจิตร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนด้านกีฬานานาชาติครั้งที่ 3 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพ