หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3

admin ssh
2024-03-18 11:51:07

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 กรมพลศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการการกีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ จัดการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3 โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านวิชาการและการศึกษาเกี่ยวกับอุดมการณ์และยุทธศาสตร์โอลิมปิก ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพ