หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดโครงการอบรมการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดโครงการอบรมการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

admin ssh
2024-04-10 13:46:07

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดโครงการอบรมการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

   เมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายน 2567 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอับดุล อุ่นอำไพ ตำแหน่ง Sports Scientist โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 26103 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี