หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2566 มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2566 มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

admin ssh
2023-08-19 08:11:06

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2566 มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 200 คน โดยแจ้งรายละเอียดให้นักศึกษาได้รับทราบ ดังนี้

     1. การแนะนำอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

     2. แนะนำหลักสูตรของวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

     3. การเรียนตลอดทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

     4. ระเบียบการแต่งการของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ