หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > ดร.สุนิสา ราชิวงค์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้พานักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ลงปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการ ในการจัดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระดับเยาวชน ”Children’s Happy Day by KIS”
ดร.สุนิสา ราชิวงค์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้พานักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ลงปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการ ในการจัดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระดับเยาวชน ”Children’s Happy Day by KIS”

admin ssh
2024-01-26 07:46:19

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2567 นำโดยอาจารย์ ดร.สุนิสา ราชิวงค์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้พานักศึกษาสาขาวิทย์กีฬาฯ ชั้นปีที่ 2 ลงปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการในการจัดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระดับเยาวชน ”Children’s Happy Day by KIS” ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะในการทำงานของนักศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการฝึกในสถานการณ์จริง