หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

admin ssh
2023-12-17 09:32:06

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันจันทร์ที่ 6  พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำโดย อาจารย์ ดร.สุนิสา ราชิวงค์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชา ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา