หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมงาน สวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมงาน สวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ

admin ssh
2024-02-22 10:09:12

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมงาน สวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ ด้วยการลงฝึกนวดผ่อนคลายภาคสนาม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา