หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(กกท.กรุงเทพ)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(กกท.กรุงเทพ)

admin ssh
2024-03-18 11:52:48


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(กกท.กรุงเทพ)

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (กกท. กรุงเทพ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และให้นักศึกษาได้มีความรู้ ประสบการณ์ตรงในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย