หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการศึกษา จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 33 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการศึกษา จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 33 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

admin ssh
2023-08-19 08:10:52

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการศึกษา จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 33 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ มอบรางวัลดีเด่นด้านการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์และนำชื่อเสียงสู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี 2566 ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 มอบโดย นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ