หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ คว้ารางวัลอันดับที่ 1 เพาะกาย กายงาม กล้ามสวย ระยอง ครั้งที่ 10
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ คว้ารางวัลอันดับที่ 1 เพาะกาย กายงาม กล้ามสวย ระยอง ครั้งที่ 10

admin ssh
2023-10-03 09:13:25

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ คว้ารางวัลอันดับที่ 1 เพาะกาย กายงาม กล้ามสวย ระยอง ครั้งที่ 10

   เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 นายชัยสัฒน์ สูงใต้ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ ได้รับรางวัลอันดับที่ 1  เพาะกาย กายงาม กล้ามสวย ระยอง ครั้งที่ 10 พ.ศ 2566 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชมรมเพาะกายและฟิตเนส จังหวัดระยอง