หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกายสู่การต่อยอดสมรรถนะวิชาชีพทางด้านสโมสรและอะเคเดมี่ (Academy) กีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกายสู่การต่อยอดสมรรถนะวิชาชีพทางด้านสโมสรและอะเคเดมี่ (Academy) กีฬา

admin ssh
2024-03-18 11:54:33

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐาน

การเคลื่อนไหวร่างกายสู่การต่อยอดสมรรถนะวิชาชีพทางด้านสโมสรและอะเคเดมี่ (Academy) กีฬา

วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2567 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกายสู่การต่อยอดสมรรถนะวิชาชีพทางด้านสโมสรและอะเคเดมี่ (Academy) กีฬา โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้ฝึกคิด และฝึกวางโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามองค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพของตน ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา