หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนโอลิมปิก
ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนโอลิมปิก

admin ssh
2024-01-26 07:49:01

ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนโอลิมปิก

วันที่ 20-21 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนโอลิมปิก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ นายกสมาคมกีฬาจานร่อนเเห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนโอลิมปิก โดยมีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 60 คน จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ  เข้าร่วมกิจกรรมในครัังนี้

วัตถุประสงค์กิจกรรมค่ายเยาวชนโอลิมปิกจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของกีฬาตามหลักพื้นฐานอุดมการณ์โอลิมปิกให้กับเด็กเยาวชนได้ใช้พลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคมน่าอยู่ด้วยกีฬาต่อไป 

#ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก #สวนสุนันทา