หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์

admin ssh
2024-04-01 15:22:25

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์บนเพจและเว็บไซต์ของสาขาวิชาและคณะต่อไป