หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการฟิตเนสเซ็นเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการฟิตเนสเซ็นเตอร์

admin ssh
2024-03-18 11:43:21


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

   วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธัญวษกา นวัตธามกุล "ครูแก้ว" CEO Kaew Pilates Studio และคุณฐาปนี ทรงแก้ว ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ Kaew Pilates Studio มาเป็นวิทยากร ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา