หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถ่ายภาพภาพตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นวันที่ 2
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถ่ายภาพภาพตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นวันที่ 2

admin ssh
2024-04-01 15:24:44

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถ่ายภาพภาพตัว

แทนนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นวันที่ 2

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และเป็นนักกีฬาทีมชาติ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์บนเพจและเว็บไซต์ของสาขาวิชาและคณะต่อไป