หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > นักศึกษาวิทย์-กีฬา ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
นักศึกษาวิทย์-กีฬา ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง

admin ssh
2024-03-28 14:29:34

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง 

รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย


นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง 

รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยมี นางสาวศจิภานันต์ พันธ์สำอางค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยจะต้องเข้ารายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.30-08.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย