หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิกได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสหพันธ์เวชศาสตร์การกีฬาเเห่งเอเชีย (Asian Federation of Sports Medicine)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิกได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสหพันธ์เวชศาสตร์การกีฬาเเห่งเอเชีย (Asian Federation of Sports Medicine)

admin ssh
2024-05-28 10:58:43

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิกได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสหพันธ์เวชศาสตร์การกีฬาเเห่งเอเชีย (Asian Federation of Sports Medicine)

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Empowering young athletes through Olympic values education" จากสหพันธ์เวชศาสตร์การกีฬาเเห่งเอเชีย (Asian Federation of Sports Medicine) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th Asian Federation of Sports Medicine Congress & 8th ISN Sports Medicine and Sports Science Conference ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2567 ณ Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia