หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > โค้งสุดท้าย รับสมัครนักศึกษาใหม่
โค้งสุดท้าย รับสมัครนักศึกษาใหม่

admin ssh
2023-08-19 08:11:23

สาขาวิทยาศาตร์การกีฬาและสุขภาพ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ QUOTA รอบที่ 2 ความสามารถทางวิชาการและโครงการทุนเพชนสุนันทา ตั้งแต่ 6 มรกราคม - 30 มีนาคม 2566