หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมสัญจร
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมสัญจร

admin ssh
2021-11-04 16:05:23

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมสัญจร

พบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ออนไลน์)

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ