หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > ปฐมนิเทศนักศึกษา 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษา 2566

admin ssh
2023-06-28 15:31:31

ขอเชิญนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1

เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น.