หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

admin ssh
2021-12-08 09:02:24

ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และการเรียนออนไลน์ของทุกชั้นปี