หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > หนุ่มวิทย์ฯกีฬา คว้าเหรียญเงิน ประเดิมจานร่อนกีฬามหาวิทยาลัย
หนุ่มวิทย์ฯกีฬา คว้าเหรียญเงิน ประเดิมจานร่อนกีฬามหาวิทยาลัย

admin ssh
2023-01-26 15:54:55

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 กีฬาจานร่อนประเภทกัตส์                เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทัพนักกีฬาจานร่อน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวเเทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจานร่อนประเภทกัตส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48  ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ จังหวัดอุดรธานี