หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

admin ssh
2021-11-16 09:12:26

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีสุดท้าย

เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์  วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น.

 --- ก้าวสู่โลกทำงาน ด้วยรักและผูกพันธ์ ---