หน้าหลัก > ประกาศ

นักศึกษาวิทย์-กีฬา ตัวแทนทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง กีฬาโววีนัม
ขอแสดงความยินดี นายชัยณรงค์ ยาวะโนภาส (ก้าว)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ น ...
2023-03-31 15:31:23
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุนเพรชสุนันทา
สาขาวิทยาศาตร์การกีฬาและสุขภาพรับสมัครนักศึกษาใหม่ QUOTA รอบที่ 2 ความสามารถทางวิชาการและโครงการทุนเ ...
2023-03-01 09:23:02
ขอเชิญบริจาคโลหิต
ขอเชิญนักศึกษารร่วมบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ อาคารศูนย ...
2022-06-14 15:52:53
การแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ !!!
การแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ !!! ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัด ...
2022-06-10 14:24:06
ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงข ...
2022-06-10 14:13:36
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง
ตามปฏิทินวิชาการ (ภาคปกติ) สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พย.64 - 20 ธ.ค.64การลง ...
2021-11-05 13:44:06
ประกาศย้อนหลัง