หน้าหลัก > ประกาศ

ปฐมนิมเทศนักศึกษา 2566
ขอเชิญนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการ ...
2023-06-28 15:35:00
นักศึกษาวิทย์-กีฬา ตัวแทนทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง กีฬาโววีนัม
ขอแสดงความยินดี นายชัยณรงค์ ยาวะโนภาส (ก้าว)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ น ...
2023-03-31 15:31:23
ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงข ...
2022-06-10 14:13:36
ประกาศย้อนหลัง