หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญบริจาคโลหิต
ขอเชิญบริจาคโลหิต

admin ssh
2022-06-14 15:52:53


ขอเชิญนักศึกษารร่วมบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 - 14.00 น.

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา (สนามกีฬาชั้น4) ลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/tTr3dVNsFM8iDCAX9

https://forms.gle/tTr3dVNsFM8iDCAX9

https://forms.gle/tTr3dVNsFM8iDCAX9

-----------------------------------------------

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

1. นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อเนื่องในเวลาปกติคืนก่อนวันบริจาค

2. รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิตหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้ได้

3. ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนเช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะ ภายหลังบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

4. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24ชั่ว โมงก่อนบริจาค

5. งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี