หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาส ...
2021-12-08 09:02:24
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ได้รับ“รางวัลชนะเลิศ”
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมแข่งขันมวย ...
2021-11-16 14:36:06
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีกา ...
2021-11-16 09:12:26
ประกาศจาก กยศ.
ประกาศจาก กยศ.  ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืม กยศ. ปี 2564 แต่ยังไม่ได้ยื่นขอกู้ย ...
2021-11-15 11:58:51
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Qouta)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา ป ...
2021-11-09 14:01:13
การลงทะเบียนด้วยตนเอง
ตามปฏิทินวิชาการ (ภาคปกติ) สามารถ ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พย.64 - 20 ...
2021-11-05 16:14:33
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึก ...
2021-11-05 16:06:41
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอีเมลสำหรับนักศึกษา
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอีเมลสำหรับนักศึกษา ...
2021-11-05 16:00:39
มรภ.สวนสุนันทา ขอเชิญร่วมทำบุญใหญ่ "กฐินพระราชทาน ปี 64"
มรภ.สวนสุนันทา ขอเชิญร่วมทำบุญใหญ่ "กฐินพระราชทาน ปี 64"มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไ ...
2021-11-05 15:58:12
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมสัญจร
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมสัญจรพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ออนไลน์)วันพุธ ที่ 6 ตุลา ...
2021-11-04 16:05:23
ข่าวปัจจุบัน