หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา
ผลงานนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ขึ้นชกชนะในรายการ "FairtexFight มวยมันพันธุ์เอ็กซ์ตรีม ถ่ายทอดสดช่อง 7 สี"
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ขึ้นชกชนะในรายการ "FairtexFight  มวยมันพันธุ์เ ...