หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > นักกีฬาจานร่อนลูกพระนาง ตัวเเทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร คว้าเพิ่มอีก 1 เหรียญเงิน ประเภททีมกัตส์ ในการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์
นักกีฬาจานร่อนลูกพระนาง ตัวเเทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร คว้าเพิ่มอีก 1 เหรียญเงิน ประเภททีมกัตส์ ในการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

admin ssh
2023-08-24 20:08:53

นักกีฬาจานร่อนลูกพระนาง ตัวเเทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร คว้าเพิ่มอีก 1 เหรียญเงิน 

ประเภททีมกัตส์ ในการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักกีฬาจานร่อนสามารถคว้าเหรียญเงินเพิ่มอีก 1 เหรียญ ในการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ ผลการเเข่งขันจานร่อนประเภททีมกัตส์ เหรียญเงิน ประกอบด้วยนักกีฬารายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายสิทธิโชค เงาศรี

2.นายศศิกานต์ เเล้วกล้า

3.นายธนธัส อาตม์สกุล

4.นายกฤตพัฒน์ ตามกลาง

5.นายชนวีร์ สินชัย

6.นายชัยวัฒน์ เสือใจ

7.นายพัฒนวงค์ คงถม