หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องพี่วิทย์กีฬา
พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องพี่วิทย์กีฬา

admin ssh
2022-07-18 16:12:25

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1-3

เข้าร่วมงานพิธบายศรีสู่ขวัญน้องพี่วิทย์กีฬา ประจำปีการศึกษา 2565


การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ